ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סיכום שהוא מבוא לספר איכה

ע"י: הרב יובל שרלו

בשיעור זה מבקש הרב שרלו לסכם את ספר איכה באמצעות מבוא. במבוא מעלה הרב שרלו שאלות רקע על הספר כגון מה משמעותו של הספר, מה תוקפו, מי חיבר אותו ובאיזו תקופה. במהלך השיעור מבקש הרב שרלו לעמוד על היחס בין ירמיהו וקינותיו ובין מגילת איכה על פי מדרשי חז"ל. (סדרת שיעורי איכה, שיעור מספר 11)

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש