ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מעשי אבות, עמוד ענן לבנים

ע"י: הרב יובל שרלו

רבים מבקרים את יעקב על כך שהשתחווה לאחיו על הנבואה "יעבדוך עמים". המהר"ל מלמד כי במעמד זה יש ממד של ביטול וממד של הכרה. היתכן שזו היא גרסתו של המרה"ל לתוצאות מבצע ´עמוד ענן´?

בעלי המדרש חלוקים ביניהם בסוגיית ההשתחוויות המרובות של יעקב לעשו. יש שראו בכך לימוד שיש לתת לכבוד למלכות, ויש שראו בכך טעות של יעקב אבינו, שכרע והשתחווה לו, על אף שנאמר לו "יעבדוך עמים וישתחוו לך לאומים". ממשנתו של המהר"ל מפראג למדנו שלא תמיד יש לראות את הדברים כמחלוקת קוטבית, ובדרך כלל מוטל על הלומד לנסות ולהכיל את שתי הדעות גם יחד. אמת הדבר שבכל השתחוויה יש שני ממדים – יש בה מימד של ביטול ויש בה מימד של הכרה, ואף מעשה יעקב אבינו הוא כזה.

הרהורים דומים עולים כאשר אנו מנסים להעריך את מה שדומה כסוג של השתחוויה שמדינת ישראל עשתה כסיום למצבע עמוד ענן. קשה להעריך את מה שסוכם, בשל העובדה שאין אנו יודעים לא רק את הפרטים, אלא גם את הכללים העקרוניים וההתחייבויות ההדדיות. לא זו בלבד, אלא שאת המערכת היותר רחבה של היחסים הבינלאומיים של מדינת ישראל והחשיבות האסטרטגית שלהם עצמם יודעים רק מתי מעט, ועל כן היכולת שלנו כאנשים פשוטים לקבוע האם טוב נעשה או לא מוגבלת. אין לנו ברירה אמיתית בין אפשרויות שונות, ודומה שאין לנו אלא לתת אמון במנהיגות שעשתה את הטוב. כל זה בתוספת העובדה שלא נאלצנו לשלם מחיר כבד של נפגעים והרוגים מבין חיילי צה"ל שאפשר שכניסה לעזה הייתה כרוכה בו, ולמעלה מכך – שאופק האפשרויות לרוצץ את ראשו של הנחש אינו קיים אלא בנאומים מתלהמים, נראה שלא הרבה יותר מזה ניתן היה להשיג.

תוצאות המבצע אפוא אף הם בעלי שני פנים. פן אחד הוא האכזבה מכך שהחמאס לא קיבל את מה שמגיע לו באמת, והוא אף מסוגל לצאת ממאבק זה בשמחה ובתחושת ניצחון; פן שני הוא העובדה שיש אפשרות שכוח ההרתעה של צה"ל חודש, שהמחיר שהחמאס שילם יחייב אותו להימנע מירי, שהתמורות הבינלאומיות של המדיניות שלנו תוכחנה את עצמן, ועוד ועוד. אנחנו ניאלץ להכיל את שני הממדים גם יחד, ואין באפשרותנו דרך משמעותי לבחור בפן אחד ולהתעלם מהפן השני.

במצבים בהם המציאות אינה מוכרעת, והיא מחייבת הסתכלות של שני פנים, אנו יודעים היטב שהדבר גם תלוי מאוד במה אנחנו נעשה בעתיד עם תוצאות המבצע הזה. הרבה דברים יפים אירעו בתוכו – דווקא בתקופת בחירות נוצרה אווירה של אחדות ושל סולידריות הדדית – האם נדע לשמור על כך בהמשך ? אחוז ההתגייסות של חיילי צה"ל שוב היה גבוה מאוד- האם נדע אפוא לקרוא נכון את המציאות, ולהכיר בנכונות של כלל ישראל להילחץ לעזרת ישראל מיד צר, ומתוך כך להעניק לדרג המדיני את התעוזה להתמודד ולא לצאת מנקודת הנחה שאנו חלשים ? מדינת ישראל ביטאה במבצע זה את אי-הסכמתה לכך שתושבי הדרום, וכיום גם גוש דן, יחיו תחת איום מתמיד של ירי טילים – האם תדע המדינה לממש את הכרעתה החד משמעית כי אכן כך צריך להיות, ולא לאפשר שוב את ההתדרדרות במצב זה ? כל אלה הן שאלות שרק העתיד יכול לתת תשובה, וכאן המקום הגדול של העולם הרוחני שלנו: ככל שאנו נמצה את הפוטנציאל הגדול שנוצר בעקבות המבצע הזה, ובמקום לקונן על כך שהיה יכול להיות טוב יותר נתמקד במימוש התוצאות החיוביות המסוימות שהיו בו – כן נלך בדרך המכוונת יותר להוספת עוז ועוצמה בעולמנו, ונוכל להכיל הן את האכזבות והן את הבשורות של מבצע זה.

 

 

בית המדרש