ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בית מדרש ציבורי: אמנת גביזון מדן מול העקדת יצחק

ע"י: הרב יובל שרלו

 

 

בית המדרש