ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שפת אמת על פרשת ויחי ´תקון לעד´ בעלמא דשיקרא

ע"י: הרב תמיר גרנות

 

 

בית המדרש