ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על שמות וגורלות

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו נשאל רבות אודות שמות לילדים וקביעת גורלות ובמאמר קצר פורש את משנתו ובין השאר כותב: "טוב יהיה כי מהרגע הראשון של החיים ההורים יחיו לאור הכרה שדמותו של הילד תלויה באהבה שיעניקו לו, בחינוך שיקבל, במידות הטובות שיראה בדמות ההורים, בהעצמה שלו עצמו, ובסופו של דבר בבחירה החופשית שלו"

עד כמה שמו של אדם משפיע על גורלו ? עד כמה בחירת ההורים בשם הנראה להם מהווה גורם מכריע בדמותו של הילד שנולד ? לשאלה זו שלושה מעגלי התייחסות. הראשון והעיקרי שבהם הוא שינון מתמיד של דברי הרמב"ם בהלכות תשובה: "רשות לכל אדם נתונה אם רצה להטות עצמו לדרך טובה ולהיות צדיק - הרשות בידו, ואם רצה להטות עצמו לדרך רעה ולהיות רשע - הרשות בידו. הוא שכתוב בתורה 'הן האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע' כלומר הן מין זה של אדם היה יחיד בעולם ואין מין שני דומה לו בזה העניין, שיהא הוא מעצמו בדעתו ובמחשבתו יודע הטוב והרע ועושה כל מה שהוא חפץ, ואין מי שיעכב בידו מלעשות הטוב או הרע, וכיון שכן הוא 'פן ישלח ידו'", לאמור: אנו מטמיעים בעצמנו את ההכרה שעיקר העיקרים הקובע את דמותו של האדם הוא הבחירה החופשית שהוא בוחר. אדם מעצב את חייו ואת גורלו לאור בחירותיו. את הנסיבות אין הוא קובע, אך את התגובות שלו הוא קובע. על כן, נכון בראש ובראשונה שלא לייחס חשיבות עילאית לשאלת בחירת שמו של הילד שנולד מתוך עמדה שהבחירה הזו היא שתקבע את מהות חייו ואת מה שיקרה לו. להפך, על ההורים לדעת מרגע הלידה, וכיום אף קודם לה, כי אל להם לבנות על תאריכי לידה, גימטרייה של שמות, "התאמות" של מקובלים, צירופי אותיות של "נומרולוגים", עין רעה של פוחי מזלות ועוד ועוד. טוב יהיה כי מהרגע הראשון של החיים ההורים יחיו לאור הכרה שדמותו של הילד תלויה באהבה שיעניקו לו, בחינוך שיקבל, במידות הטובות שיראה בדמות ההורים, בהעצמה שלו עצמו, ובסופו של דבר בבחירה החופשית שלו. בד בד צריך להתנער מהשרלטנים המלחיצים את ההורים בנושאי השמות, או את אלה שמסובבים את הרווקים והרווקות בכחש, ופותחים את העין הרעה שכביכול מוטלת עליהם, מתוך הבטחה שאם ישנו את שמם – מיד ישתנה מזלם, והם ימצאו את שאהבה נפשם. כל אלה הם הבל הבלים.

האם יש מידה מסוימת של השפעה של שמו של האדם ? סביר להניח שמידה פעוטה אכן קיימת. סביר להניח כי אדם הנושא את שם ריבונו של עולם בשמו – מושפע מכך בצורה מסוימת, מזערית- אך קיימת; סביר להניח שאימוץ שמו של אדם רשע, או בחירת שם שמבקש לאפשר היטמעות בינלאומית – היא אמירה מסוימת, המשפיעה הן על הילד והן על ההורים. לא ניתן לומר שלשמו של אדם אין משמעות כלל. לא זו בלבד, אלא שיש בין ספרי המקובלים הטוענים כי יש גם מידה מסוימת של נבואה בבחירת השם. כל אלה אמנם מלמדים על כך שגם לשמו של אדם יש משמעות זעירה, ועל כן יש לייחס חשיבות לבחירת השם – אך לא יותר מזה.

מוטב אפוא שהורים הבוחרים שם לילדיהם יעשו זו בתוך גבולות הגיזרה הרחבים מאוד של ההלכה (לאמור: לא יקראו על שם אדם רשע, ויש מעט מאוד שמות אסורים), ויבחרו את השם האהוב על ידם. טוב יהיה אם השם גם יבטא משהו,  שההורים רוצים לבטא בשם, ושתהיה בו אמירה. דווקא אי-ייחוס חשיבות מרובה לשם משחררת את ההורים לעסוק בדברים החשובים באמת. וגם הרווקים והרווקות – טוב להשתחרר מהאמונה כי הבעיה נעוצה בשמות, בתאריכי לידה או בכל דבר הדומה לכך, ולהתפנות לעסוק בנושאים החשובים באמת כדי להקים בית בישראל. יפורסם גפ בעלון "שבתון"

 

 

בית המדרש