ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שפת אמת על פרשת וארא -דין ורחמים- מחשבה ומעשה

ע"י: הרב תמיר גרנות

 

 

בית המדרש