ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם בשל מצבו הבריאותי של הרב עבדיה יש לתמוך בש"ס?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו נשאל האם הרעת מבצו הבריאותי של הרב עבדיה מצביע על רצון ה´ לתמיכה בש"ס? "אין לכך שום קשר למניפולציות הנעשות סביב בריאותו הרופפת" השיב בין השאר

שלום הרב שרלו, 

מרן גדול הדור שליט"א עבר אירוע מוחי קל, שיהיה בריא וחזק. שמעתי שאומרים שזה בגלל שהולכים נגדו או בגלל גיוס בחורי ישיבה. האם זה מחייב אותי להצביע ש"ס בגלל שבעצם מן השמיים מוכיחים שהוא צודק? הרי ממש זה אות ומופת מהשמיים לגדול הדור. 

- - - - - - -


- - - - - - -

שלום וברכה, 

בראש ובראשונה, שישלח הקב''ה רפואה שלמה מן השמיים לרב עובדיה יוסף הי''ו. הצד הפחות חשוף לציבור הרחב – פסיקתו הלמדנית והמתאימה מאוד לפשוטה של התורה – כל כך חיוני לה וכל כך חשוב לנו, וראוי כי כולנו נתפלל לקיים בנו את אחד מגדולי חכמי ישראל שבדורנו. ''א-ל נא פרא נא לה'' וברפואתו יתברכו כל חולי עמך ישראל במהרה. 

לכל זה אין שום קשר למניפולציות הנעשות סביב בריאותו הרופפת. כאילו שנפתחו שערי נבואה, וכל אחד יודע כבר מפני מה הרב חולה, ומה צריך לעשות כדי שתבוא רפואתו. שוב אנו מוצאים את התופעה המגוחכת, שאנשים מגייסים אירועים מסוימים כדי לשכנע כי הקב''ה עובד אצלם, וכי האירועים מוכיחים דבר מה שהם סוברים שראוי להוכיח. לא זו בלבד, אלא שמנסים לגייס את הקב''ה כדי להשפיע על אנשים להצביע עבור מפלגה פוליטית מסוימת. 
ומניין אני יודע שהם לא צודקים ? שתי הוכחות מוחצות יש לדבר. ראשונה בהן היא שכדי לטעון שהם צודקים – הם חייבים להיות נביאים. הקב''ה מגלה את סודו רק על אוזניהם של הנביאים, והטוען כי הוא יודע לפענח את הקשר בין אירועים, כגון בין מחלתו של הרב ובין עמדה פוליטית זו או אחרת, טוען למעשה כי הוא נביא. מה שאנו יודעים על פני השטח הוא רק שתי עובדות: ראשונה בהן היא שהרב חש ברע; שניה בהן היא שהוא שמאוד כואב לו נושא גיוס בחורי הישיבות (לדוגמה). אולם הקשר בין השניים הוא אפשרות בלבד, לא וודאות. כל מי שטוען שדבר מסוים אירע בוודאי בשל דבר מסוים, ושהקשר הוא קשר שריבונו של עולם מעורב בו – טוען טענת שקר. הוא לא יודע. 

שניה שבהן היא העובדה שתמיד תמיד האירועים השונים ''מוכיחים'' שהפרשן להם הוא הצודק והוא צדק קודם לכן, ואילו אחרים אשמים. אין יוצא מן הכלל. הקב''ה תמיד ''מוכיח'' שמה שסבר הפרשן האלוקי גם קודם לכן – היה נכון. איני זוכר מקרה אחד שבו אירוע מצער שאירע הביא את ה''פרשן'' לשנות את דרכו שלו, ולהבין כי הוא עצמו אינו נוהג נכון. גם במקרה שלנו – כל מקהלת הפרשנים יודעת לומר שאחרים לא בסדר, ואילו היא הולכת בדרך הנכונה, וגם יודעת לפרשת את מעשיו של ריבונו של עולם. זו בשבילי אינדיקציה מובהקת שמדובר במניפולציה, ולא במשהו בעל ערך. 

האם אפשר שחולשתו של הרב נובעת מהאפשרות כי בחורי ישיבה יגויסו ? בוודאי שאפשר; האם אפשר שחולשתו של הרב נובעת מקבוצות פוליטיות שכבר לא נענות לו ? בוודאי שאפשר. אולם אפשר גם (אני מדגיש כי מדובר בלשון ''אפשר'', ואני כמובן לא נביא ולא בן נביא ולא יודע את מה שמתחולל בעולמו של הקב''ה) שחולשתו נובעת ממעשים שלא ייעשו שעושים מקורביו במערכת הבחירות הזו, כמו עבירה על מצוות תורה כה רבות ביחס לגר, שאלו איסורי תורה מפורשים, שנכתבו כל כך הרבה פעמים בתורה. לו חיפוש התיקון היה לכל הכיוונים אפשר שהיה בדבריהם משהו אמיתי, והיינו כולנו פותחים בתהליכי תיקון לרפואתו של הרב. אולם כעת – אין לדברים האלה כל משמעות, ובוודאי שהם לא מחייבים אף אחד להצביע עבור מפלגה פוליטית זו או אחרת. 


כל טוב 

 

 

 

בית המדרש