ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

האם נפתלי בנט חייב לציית לרבנים?

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו נשאל האם מפלגת הבית היהודי חייבת לציית לדברי הרבנים "ככל אשר יורוך"? הרב שרלו משיב- התחייב לציבור, לא לרבנים

 

שלום לכבוד הרה"ג שרלו שליט"א 

כתוב בתורה הקדושה ועשית ככל אשר יורוך. המפלגה שלך אומרת שהיא לא תצית לגדולי התורה ואז היא עוברת על דברי תורה אז למה כבודכם לא כותב פסק שהיא צריכה לשמוע למה שיגידו החכמים אפילו על ימין שהוא שמאל ועל שמאל שהוא ימין. 

 

בחור ישיבה


~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

שלום וברכה,

הרבה דברים יש לכתוב על הרבה הנחות המופיעות בשאלה. אענה בקיצור, ואם תרצה להרחיב - אשמח. 
ברם, ראשית צריך לעשות סדר בשאלה. את התואר ''הגאון'' יש לשמור לגאונים אמיתיים; המפלגה לא שלי, ובכלל אני סובר שרבנים לא צריכים לתת הוראות פוליטיות אלא רוחניות בלבד, כפי שתראה בהמשך; כתיבת פסק על ידי רב כלשהו לא תביא לתוצאות מבורכות משום סוג. 

ועתה לעצם העניין: 
חברי הכנסת הם שלוחי ציבור. הם קיבלו את הכוח שלהם מהציבור. הם לא עצמאיים, ולא רשאים להחליט מה שהם רוצים, או לציית למי שהם חושבים שצריך לציית. הם חייבים לעשות אך ורק דבר אחד - למלא את השליחות שהציבור הטיל עליהם. זה גם הבסיס המוסרי, זו ההלכה ביחסי שליח ומשלח, ואלו חייבים להיות גם כללי הדמוקרטיה. חבר כנסת שאינו עושה את מה שהוא התחייב לעשות (כמובן במגבלות הכוח, יכולת התמרון, ההסכמות והפשרות) אינו ממלא את חובתו, והוא גזלן. 
זה מה שאנחנו טענו כל הזמן כלפי שרון, ביחס להתנתקות; זה מה שטענו ביחס לרבין ביחס לרמת הגולן; זה מה שאנחנו עצמנו צריכים לתבוע מאתנו ומחברי הכנסת אותם שלחנו. 
אם חברי הכנסת של ''יהדות התורה'' או ''ש''ס'' לא יצייתו לגדולי התורה העומדים בראשם - הם גזלנים ! הם התחייבו לעשות כך בפני הבוחרים שלהם, והם חייבים לעשות זאת. 
לעומת זאת, יש לבחון מבחינה הלכתית למה התחייבות חברי ה''בית היהודי'', ולתבוע מהם למלא את התחייבותם. בראש ובראשונה, מבחינה התהליך, הם התחייבו כי ההחלטות תתקבלנה על ידי מוסדות המפלגה (אני לא כל כך בקיא בשאלה מהם המוסדות). כיוון שכך, הם חייבים לעשות זאת. אפילו אם הם היו באים אלי ומבקשים ממני להיות הפוסק של המפלגה הייתי אומר להם שאסור להם לעשות זאת, גם אם זה היה מוביל להחלטות שאני סובר שהן שגויות. 
מובן מאליו שטוב מאוד שהם יתייעצו עם גדולי התורה, עם החכמים, ובכלל טוב לו לאדם לקבל החלטות מתוך דיאלוג ולא מתוך תחושה שהוא יודע הכל ומבין הכל. לא זו בלבד, אלא שהעולם הרוחני יכול להנחות אותם מהם הכיוונים הרוחניים הראויים - זה תפקידו, והוא חייב לעשות זאת. אולם הציות חייב להיות לבוחר. זו ההלכה ! 

כפי שהבוחרים של ה''בית היהודי'' התחייבו הם צריכים לעשות שלושה דברים במציאות הקיימת: הם התחייבו לשמור על עולם התורה; הם התחייבו לפעול להכלת חובת התרומה למדינה ולחברה על כולם; הם התחייבו להיות נציגים גם של החילוניים שבחרו בהם. לא מדובר במשימה קשה מידי, ואפשר (בהקשר הזה) לעמוד בה ולמלא במידה האופטימלית את שלוש ההתחייבויות האלה. ועל כן, לו הם היו שואלים אותי מה עליהם לעשות - זו הייתה תשובתי. 


כל טוב ויישר כוח על הרצון לבירור~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~


 

 

בית המדרש