ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הנפש - לתת מקום לחסרון ולחדלון שבחיינו

ע"י: הרב בניה ינאי

בשיעור האחרון במערך לבוגרים על הנפש עומד הרב בניה ינאי על החיסרון והמקום הנפול בחיינו.

הנפש מפגישה אותנו מהתהומות ולכן פעמים רבות אנו מנסים לברוח כחלק מהאופי הנפשי שלנו. לכן, האופי הנפשי שלנו מכיל חשש מהריקנות, מהשקיעה ומהתהום הפעורה לרגליו. הרובד הראשון הוא הרובד של המסע המתמיד של הנפש אל המקום שלה ואל אי של יציבות. הרובד העמוק היותר העולה מתוך הזוהר המצווה לתת צדקה לפני התפילה. הצדקה מאיימת עלינו כיוון שהיא מנכיחה בפנינו את החיסרון שבעולם ואת העוני שבתוכנו ממנו אנו כל הזמן בורחים. ממילא התפילה מפגישה אותנו עם הקב"ה דווקא ממקום חסר. איננו ניגשים כ'אני' הבא לדרוש את שחסר לנו אלא כעניים בפתח התרים אחר מקומם בחיים.

בפרי הארץ בפרשת קורח עוסק ר' מנחם מנדל מוויטבסק בארץ ישראל כאשר הוא אומר כי משה לא יכול להיכנס כיוון שהוא 'עשיר' בתורה. בכדי להיכנס לארץ חייבים להיות 'עניים' כדוד השייך למידת המלכות דלית לה מגרמא כלום.

בניגוד לבעל התניא המתאר את הצדיק כאדם מושלם חסר יצר רע, פרי הארץ מתאר את הצדיק דווקא כאדם המחובר למקומות הנפולים שבו ובאמצעותם הוא מחובר להמוני ישראל, וכאשר הוא עולה כולם עולים עמו. פרי הארץ קורא לנו להתחבר לכאב ולחסרון בעולם, השפלות והעניות הם שער נפלא לגשת לחיים. אמנם אנו ממשיכים ובונים את החיים גם עם מידות שונות הבונות גם את המקום האישי והעצמי שלנו, אולם צעד הפתיחה הוא קודם כל הכרה במקום החסר שלנו.

כאשר אנו נתקלים באדם מתלונן, אדם במצוקה, אדם עני, השלב הראשון הוא קודם כל הזדהות והכרה במקום הנפול. קשר עמוק נבנה קודם כל מהמקום הכנה של מפגש מתוך חסרון ושפלות ומתוך כך נבנה בניין האמונה. לאחר שנוצר אמון והבנה אותנטית ניתן לצעוד קדימה ולבנות את המקום היציב בעולמנו.

התנועה הנפשית הזו נקראת בפיו 'אילנא דמותא' כאשר התקווה היא שהיא תביא למקום של אמונה ובניין חיים בסופו של דבר. הרב קוק ב'שלמות והשתלמות' כותב שהאלוקות היא שלמה ומרוב שהיא מושלמת חסר לה החיסרון. לפיכך, הקב"ה ברא את העולמות בכדי שיהיה חסרון ובאמצעות יתווסף מימד ההשתלמות באלוקות כך שהיא תהיה שלמה לגמרי בהפוך על הפוך.

לאור דברים אלו אנו רואים ציור שונה של הרב קוק. לדידו, ההשתלמות היא היא השלמות, וכך גם צריך להיות היחס לחיסרון ולשפלות בחיים. הנפש כמקום חסר איננה רק פתח לתנועה של חיות עתידית כפי שראינו עד כה אלא היא היא חלק מהפאזל של השלמות המוחלטת. לאמור, החיסרון מהמקום הנפול והשפל שלו הוא החלק החסר בשלמות ולפיכך הוא כשלעצמו מהווה את השלמות המלאה באלוקות ובחיינו.

 

 

בית המדרש