ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ציצית ותכלת - שתי מצוות נפרדות

ע"י: הרב יהודה יונגסטר

במסגרת חבורת הבוגרים של ישיבת פתח תקוה עוסק הרב יהודה יונגסטר בשאלת התכלת.

 

 

בית המדרש