ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מכתב שליחות למורים המתחילים את שנה"ל תשע"ד

ע"י: הרב יובל שרלו

במכתב למורים מבקש הרב יובל שרלו לנסח את תפילת הדרך למורים הפותחים את שנה"ל תשע"ד.

יהי רצון מלפניך ד' א-לוהינו וא-לוהי אבותינו שתוליך את המורים המתחילים את שנת הלימודים לשלום – שלום להם, שלום לתלמידיהם, שלום להם ממנהליהם, ומהפיקוח, ומהשר, מלמטה ומלמעלה; ותצעיד אותם לשלום – שלום בין עולם קודש וחול, בין סגירות ופתיחות; בין העצמה ובין חינוך לקבלה, בין מחשבה עצמית מפותחת ובין נכונות להאזין; ותדריך אותם גם איך לעשות את הכל בשלום – בשלום בתוך כל תלמיד ותלמיד על העולם המסוכסך והמורכב שבקרבו; שלום כיתתי וקבוצתי, בין כל אברי המערכת החינוכית שבה הם עובדים; שלום עם ההורים, עם הקהילה, עם חלומותיהם של המורים ועם תקוותיהם של המצפים מהם לגדולות. שלום

ותגיע אותם למחוז חפצם – שיזכו ראשית לברר מהו אותו מחוז החפץ, ומה מסומן אצלם כראש הסולם המגיע השמיימה כדי שיתקשרו בו ויתעלו אליו, ומתוך כך שיזכו להגיע לשם בעצמם, ולרעות את צאנם מסביב להר הגדול, ולעודד אותו לטפס בו ולהגיע אליו. והכל מתוך חיים – בין במובן הפשוט שכל הבא בשערי בית החינוך יצא ממנו בשלום, ולא יאונה לו כל רע, ובין במובן החיים הנפשיים, שתהא תורתם תורת חיים, משמחת, מעצימה, מרוממת נפש, מלאה אהבה ותשוקה והתלהבות, ולא תורת אנשים מתים; ושיהיה בואם לבית החינוך בכל יום בשמחה – שלהם, של התלמידים, של הצוות כולו, ויהא הבית שאליו הם באים מלא שמחה, ושוב הציון הגדול של תפילה זו – שהכל יהיה בשלום. אך לא פחות מכך – שיזכו שהבית אליו הם שבים יהיה בית של שלום, ושהמעשה החינוכי שלהם יהפוך את ביתם שלהם למקום מלא חיים ושמחה ושלום, ושלא יהיה בהם קרע ונתק בין הבתים השונים – ביתם הפרטי ובין החינוך בו הם עובדים.
והרבה תחינה על ההצלה שהם זקוקים לה. העולם מסביבנו מלא גם באויבים ובאורבים ובחיות רעות בדרך החינוכית. המורים שלנו עלולים לפגוש באלימות המופנית כלפיהם, שצריך גם להתפלל (אך אין זה מספיק) שלא יסבלו ממנה, ולא מכל האויבים למעשה החינוכי, וכל אותם אלה המבקשים לגנוב את נפשותיהם שלהם או את נפשות תלמידיהם. ובכל דור ודור מתרגשות פורעניות חינוכיות חדשות בעולמנו, ופורענויות אלה נמצאות כמכשול למעשה החינוכי, ואנו מתפללים ביחד עם המורים השונים של ילדינו ונכדינו שימצאו את הדרך להינצל מפגיעתם, ואולי אף לגייסם למעשה החינוכי.

ובתמצות: שתהא לעוסקים בעבודה החינוכית שנה של מציאת חן: שהם ימצאו חן בעיני עצמם, ובעיני תלמידיהם, ובעיני הוריהם, ובעיני ההנהלה, ובעיני החברה, ויקויים בהם היעד הגדול של רוח הבריות נוחה מהם ומתוך כך רוח המקום נוחה מהם; ובד בבד שהם ימצאו את החן שהם מבקשים, ויצליחו לראות את החן העצום שבעבודה החינוכית, ובעיני כל ילד וילד שהם פוגשים, ובחומר הנלמד וברוח המנשבת, ועל הכל תשרה אווירה של חן וחסד ורחמים – זה העולם החינוכי, וזו הסביבה הבית-ספרית שאנו מתפללים על המורים שבתוכנו שיזכו לכך.

ריבונו של עולם. אתה א-ל שומע תפילה, ואתה היודע כי התפילה עצמה גם מעצבת את המתפלל, וגם את זה שהתפללו עליו, וגם באה בשערי שמיעת התפילה שבמרום. זכנו בשנה זו בשנה חינוכית של מציאת חן, על המשמעויות הרבות של ביטוי זה, ונהיה יודעי חן ומוצאי חן ומעצבי חן ומטפחי חן, ונלמד תורת חן ומידות של חן ותפילותינו תמצאנה חן. שתהא זו שנת חן חינוכית.

 

 

בית המדרש