ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תפילה לשלום אזרחי סוריה

ע"י: הרב יובל שרלו

לאור מלחמת האזרחים הקשה הניטשת בסוריה חיבר הרב יובל שרלו תפילה לשלום אזרחי סוריה

ריבונו של עולם, העושה שלום במרומיו,

אף שלא הוסמכנו לתקן תפילות – אין אנו יכולים עוד להביט אל הטבח הנעשה בעולמך ולא להתפלל על כך; אף שאנו יודעים כי שני הצדדים במלחמה הם שופכי דמים פראיים – אין אנו מסוגלים לשתוק בשעה שנפגעים רבים שהם מחוץ למעגל הלחימה.

אנו פונים אליך בתפילה כי תעורר ברוצחים את האנושיות הפשוטה ואת מידת הרחמים, את ההכרה כי
כולנו נבראנו בצלם א-לוהים וכי גם למידת האכזריות יש גבולות, ותופיע בעולם את מה שכתבת בתורתך "שופך דם האדם באדם דמו יישפך, כי בצלם א-לוהים עשה את האדם".

שלח בנו גם את התבונה לדעת מה לעשות בשעה הקשה הזו, בו שוב מתגלה הצד האפל שביצרם הרע של בני אדם, ואין אנו יודעים מה מוטל עלינו מול מציאות מרה זו; שלח בנו את היכולת לפעול ככל יכולתנו כדי למנוע שפיכות שמים בעולם, ובמיוחד בארץ הקדושה והרחבה, עליה כתבת בתורתך "וְלֹא תַחֲנִיפוּ אֶת הָאָרֶץ אֲשֶׁר אַתֶּם בָּהּ כִּי הַדָּם הוּא יַחֲנִיף אֶת הָאָרֶץ, וְלָאָרֶץ לֹא יְכֻפַּר לַדָּם אֲשֶׁר שֻׁפַּךְ בָּהּ כִּי אִם בְּדַם שֹׁפְכוֹ".

עושה שלום במרומיו, הוא יעשה שלום עלינו, ועל כל ישראל, ואמרו אמן.

 

 

בית המדרש