ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

בראש השנה - לפעמים חלומות מתגשמים

ע"י: הרב יובל שרלו

ההבטה קדימה היא מהותה של פתיחת האפשרות החדשה. ההנחה כי מה שהיה בשנה שעברה יהיה גם בשנה הבאה אינה עומדת במבחן ההסתכלות הרחבה יותר. אנחנו משתנים. אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות בהם סברנו כי לא נוכל להגיע אליהם; אנחנו מסוגלים להתבגר ולשוב ולהיות קטנים; להתחכם ולשוב אל התמימות; לרצות בטובת עצמנו ולהיפתח לזולת. הכל בידינו

ניצול הזדמנויות

 

איזו הזדמנות מופלאה ניתנת לנו. ראש השנה. זו הזדמנות נפלאה להביט לאחור ולעבד מחדש; זו הזדמנות נפלאה להביט קדימה ולהאיר דרך מתחדשת. ההבטה לאחור לא נועדה כדי להעצים את העצבות והייאוש שבתוכנו, על כך שלא הגשמנו את כל מה שניתן להגשים במשך השנה. היא נועדה כדי לעבד מחדש את הכישלונות ואת ההחמצות, ולהפוך אותם עצמם למבוע של יצירה והתחדשות. היא נועדה כדי להציף את המקומות שאנחנו יכולים עוד להשפיע עליהם, להתפייס ולפתוח חסימות שבין אדם לחבירו ובין אדם למקום, להשיב דברים שהיו יכולים להיות אחרת לשורשם, ולהסתכל בעין יותר גבוהה ועמוקה על כל מה שעבר עלינו במשך השנה.

ההבטה קדימה היא מהותה של פתיחת האפשרות החדשה. ההנחה כי מה שהיה בשנה שעברה יהיה גם בשנה הבאה אינה עומדת במבחן ההסתכלות הרחבה יותר. אנחנו משתנים. אנחנו מוצאים את עצמנו במקומות בהם סברנו כי לא נוכל להגיע אליהם; אנחנו מסוגלים להתבגר ולשוב ולהיות קטנים; להתחכם ולשוב אל התמימות; לרצות בטובת עצמנו ולהיפתח לזולת. הכל בידינו. וקודם כל אנחנו חולמים, ולאחר מכן רוצים, ולאחר מכן מיישמים, ולאחר מכן נופלים, ולאחר מכן קמים – אלו החיים.

ביסוד הדברים, ראש השנה יום המלכת ריבונו של עולם עלינו, כפי שעולה מהתאריך המיוחד של ראש השנה – אחד בחודש השביעי; כפי שעולה מתקיעת שופר: "עלה א-לוהים בתרועה, ד' בקול שופר"; כפי שעולה מנוסח התפילה, שהברכה העיקרית שבה היא "מלך על כל הארץ"; ומעוד אין ספור מקורות. המלכת ריבונו של עולם עלינו היא זו שפותחת לנו את השערים. "דרשו ד' בהימצאו" למדנו הנביא, וחכמי התורה שבעל פה חשפו בפנינו את העובדה שתקופת הימצאו של  ריבונו של עולם היא בימים המיוחדים האלה. הימצאות זו יש לה בחינות שונות, וזאת אחת הסיבות לכך שתקיעת שופר בוארה על ידי חכמי המחשבה כמבטאת עניינים רבים ומגוונים, למן הזכרת מעמד הר סיני מהעבר הרחוק, ועד תקיעת השופר המיועדת להאיר את העתיד שלפנינו. מכוח של ההמלכה אנחנו מביטים גם אל הממליכים – עלינו עצמנו, ומתעלים מעצם העובדה שההמלכה עצמה מאירה לנו היבטים נוספים בתשובה לשאלה מי אנחנו באמת. אנחנו מחוברים מעפר מן האדמה ומנשמת חיים כאחד; אנחנו מופלאים, ומברכים על כך "ומפליא לעשות", שכן נקשרו בנו גוף ונשמה; אנחנו בעלי צלם א-לוהים, ומכוח זה מסוגלים להמליך, ולפתוח את שערי לבבנו לבואו של מלך הכבוד; ואנחנו נפגשים עם ד' אלוקינו הקורא לנו ללכת בדרכיו, על אף שהוא אש אוכלה, ולנהוג באורחותיו.

לאמור: אנחנו מסוגלים לברוא את בחירתנו. לא הכל נתון לבחירה, חז"ל כבר אמרו "הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים". הרבה דברים שמתחוללים עלינו במשך השנה לא באו בבחירתנו, ואפשר שהיינו מוותרים עליהם. לא זו בלבד, אלא שיש בנו משקעים גנטיים והורמונאליים, פסיכולוגיים וכימיים, ואנו פועלים במסגרתם. ואף על פי כן – פתוחות בפנינו אפשרויות ענקיות כיצד להגיב למציאות בה אנו נתונים, להחליט איזה מידות לתקן ובאיזה לפעול כלפי חוץ, להיות אחראיים לנו ולסובב אותנו, להתפלל, ועוד ועוד. הכל פתוח בראש השנה, ומצפה לנו.

שתהא לכולנו שנת ניצול הזדמנויות; שתהא לכולנו שנה בה נבוא בשערים שאנו חולמים עליהם; שתהא זו שנה מתוקה, המחדשת והמתחדשת. שתהא שנה זו שנה של אמונה עמוקה בכך שחלומות מתגשמים לטובה. אמן.

 

 

בית המדרש