ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

רב או פוליטיקאי, מי עדיף לראשות העיר?

ע"י: הרב יובל שרלו

בהתקרב לבחירות לרשויות המקומיות, מהן לדעת הרב שרלו הקריטריונים הנכונים על פי תורה לבחירת הסיעה והמועמד הראוי ביותר לראשות העיר?

בהתקרב לבחירות לרשויות המקומיות, מהן לדעת הרב הקריטריונים הנכונים על פי תורה לבחירת הסיעה והמועמד הראוי ביותר לראשות העיר? 

~

בהשגחה מיוחדת אנו מוצאים בדפים במסכת פסחים מסביב לדף היומי של עכשיו את ההדרכה שאין לגור בעיר שתלמיד חכם הוא ראש העיר, בשל העובדה שהוא עסוק בתורתו ולא בניהול העיר. הדבר הזה נכון גם לגבי רופא העומד בראש העיר. 

אני חושב שאין כהדרכות אלה של חז''ל כדי להורות את ההוראה הפשוטה ביותר של חז''ל: בראש העיר יש לבחור את מי שהוא הטוב ביותר לטובת אנשי העיר, מטפל בצרכים שלהם במקצועיות ובהגינות, מקדיש את עצמו לטובתם, ופנוי לעבודתו כראש העיר. 

האם יש לבחור במי שהוא מעניק את ההטבות הגדולות ביותר לסקטור שהבוחר בא ממנו, או שהוא פועל בהגינות וביושר, ומאפשר נגישות למשאבי העיר בדרך מוסרית וצודקת ? מדברי הנביאים עולה באופן חד משמעי כי אף על פי ש''שלך קודם לשל אחרים'' - מבחנו של השלטון הוא האם הרועה מתנהל בצדק וביושר עם הצאן, ולא דואג לחזקים בלבד או למקורבים אליו בלבד, אלא פועל בצורה טובה כלפי אנשי העיר כולה. הדבר גם עולה ממדרשי חז''ל רבים. 

על כן, מוטל עלינו לא לעשות מניפולציות דרך הבחירות לראשות העיר, ולא לבחור במועמד שאינו מתכוון לפעול בהגינות לטובת העיר כולה. סביר מאוד להניח כי יש כמה מועמדים כאלה בכל מערכת בחירות, ועל כן יש כמה אפשרויות, אולם זו צריכה להיות עמדת המוצא העקרונית. במקום בו מובא מועמד כדי לשרת אג'נדה אחרת מאשר טובת אנשי העיר נעשה מהלך המנוגד לחלוטין לדרכם של נביאי ישראל, שהציבו את הצדק והיושר במקום הראשון, ולדרכה של תורה המבוטאת בפרשת השבוע המציגה את אברהם אבינו כמי שיעמידו דורות רבים ''ושמרו דרך ד' לעשות צדקה ומשפט''. 

אם אין מועמד שזו דרכו ושזו מגמתו, וניתן לתת אמון בכך - אז ''שלך קודם לשל אחרים'', ומותר לאדם לבחור במועמד שמושך את השמיכה לכיוונו. אולם מציאות זו היא לבושתה הגדולה של העיר ושל החברה, ומקעקעת את היסוד הבסיסי ביותר של קיומה של חברה. 

 

 

בית המדרש