ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

תפילה מדאורייתא או מדרבנן - מחלוקת רמב"ם ורמב"ן

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור שמע

 

 

בית המדרש