ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אורות ישראל - פרק א פסקה ד,ה - המיוחדות של עם ישראל

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור מרתק העוסק בשאלות מהו כנסת ישראל? מה המיוחדות של עם ישראל? האם עם ישראל יותר טוב מהעמים? מה המשמעות של כך שאנחנו עם סגולה. ולבסוף - האם אנחנו באמת חושבים ככה.

שיעור שני מסדרת שיעורים בחיבור "אורות ישראל" של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

 

 

בית המדרש