ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"שיעור מצולם: מסכת קידושין - "אמירתו לגבוה כמסירתו להדיוט

ע"י: הרב יובל שרלו

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש