ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אפשר לדבר על א-לוהים

ע"י: הרב חיים וידל

שיעור שיש מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה

Download File להצגת דף מקורות

שיעור שישי מסדרת שיעורים בסוגיות מהגותו של הרב קוק המועברים על ידי הרב חיים וידל במסגרת שער האגדה 

 

 

בית המדרש