ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקראת שבת תרומה

ע"י: אריאל דיטשר

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש