ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

לקראת שבת ויקהל

ע"י: הרב אבי בלידשטיין

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש