ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

משלוח מנות ומחליפי סעודתייהו

ע"י: הרב יובל שרלו

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש