בית המדרש

רב שיח בנושא שיטת ריה"ל במחלוקת עם הקראים על תורה שבע"פ

ע"י: רבני הישיבה

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש