ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"שאלת הגמול מבחינה פילוסופית ומבחינה קיומית"

ע"י: הרב רא"ם הכהן

שיעורו של הרב רא"ם הכהן, מיום העיון בתנ"ך שנת תשע"ד.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש