ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

המשך הדיון בשמיטת כספים ופרוזבול

ע"י: הרב תמיר גרנות

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש