ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"חתן ושושבינים פטורין מן הסוכה" (סוכה כה:)

ע"י: הרב יובל שרלו

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש