ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

"שליא שיצתה מקצתה" (על הכרעה בספקות הלכתיות)

ע"י: הרב יובל שרלו

(בבא קמא דף יא ע"א). הסוגיה בה יעסוק השיעור הכללי מכניסה אותנו מבחינת הנושא הפורמלי שלה לעולם טומאת לידה, אך המהותה היא סוגיה המכניסה אותנו לסוגיית הספקות. על אף שמדובר בסוגיה קצרה מאוד, הגמרא ובעיקר בעלי התוספות מפגישים אותנו עם הרבה מאוד יסודות בדיני הכרעה בספקות, וכן בחידוש עצום של בעלי התוספות בנוגע לטומאת יולדת ולמעשה נידה, ועל כן אנו נעסוק בה בשיעוור זה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש