ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ההנאה בהלכה-מבט למדני ופילוסופי

ע"י: הרב תמיר גרנות

בעקבות סוגית זה נהנה וזה לא חסר (בבא קמא כ ע"א-כא ע"א), בעקבות המשנה בדף יט ע"ב הקובעת עקרון חדש של תשלומים: "משלמת מה שנהנית",דנה הגמרא במעמד ההנאה כגורם עצמאי של חיוב תשלומים. הסוגיה היא ענף של עיסוק בהלכות נזיקין, ובמיוחד בנזקי שן. הרחבה של המבט על מושג ה´הנאה´ בהלכה בתחומים שונים אפשר שיוכל לתת לנו הבנה מעמיקה יותר על ההנאה כעקרון כללי יותר שיש לו חשיבות בתחומים שנוים של ההלכה: מצוות, איסורים, ממונות ועוד.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש