ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

נזקי אש: הלכה ואגדה

ע"י: הרב תמיר גרנות

בעקבות לימוד סוגיית אשו משום חציו או ממונו (בבא קמא דף כ"ב ע"א), השיעור מרחיב את היריעה לסוגיה בה מתרחש מפגש משמעותי בין אגדה והלכה שהמוקד שלה הוא הבנת תופעת האש - כמציאות וכמהות, במישור ההלכתי-משפטי ובמישור המטאפיזי-רעיוני. במרכז השיעור הבנת מהות האש, פעולתה ותפקודה בתודעה ובמחשבה האנושית והיהודית, פניה השונות וההשלכות של כל זה על ההלכה ועל תורת ההשגחה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש