ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

הסתכלות אגדתית על הלכות שן ורגל

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו על היחס שבין סוגיות הגדה "עיזי דשוקא" ו"עיזי דבי תרבו" ( בבא קמא כג´ ע"ב) לסוגיות ההלכתיות של שן ורגל הבאות לפניהן, ועל סוגיות אגדה כמסכמות סוגיות הלכה בתלמוד בכלל. אגדות בבאקמא.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש