ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

סוגיות אגדתיות המערערות על הסוגיות ההלכתיות סביב נושא נזקי שן ורגל

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו על היחס שבין סוגיות הגדה "עיזי דשוקא" ו"עיזי דבי תרבו" (בבא קמא כג´ ע"ב) לדוגיות ההלכתיות של שן ורגל הבאות לפניהן, ועל סוגיות אגדה כמסכמות סוגיות הלכה בתלמוד בכלל. אגדות בבא קמא. שיעור כללי (הרחבה של שיעור אגדות בבא קמא).

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש