ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

על הזהום באזור חיפה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב שרלו מציג את דעתו בסוגיית הזהום בחיפה.

השאלה 
שלום הרב. 

לאחרונה ישנו לא מעט שיח על הסכנות הבריאותיות הקשות מזיהום האוויר הרב באיזור חיפה והקריות. בפרט לאור תכניות להרחבת חלק מהמפעלים המזהמים, וכאשר הגורמים הרלוונטיים גוררים רגלים בטיפול בכל נושא הזיהום. 

בעבר היו מי שביקרו את רבני הציונות הדתית על התמקדות יתר בארץ ישראל. אמנם כיום ישנו גם עיסוק רב גם בצדק חברתי ובכלכלה. עם זאת, חסר לי מאוד קולם של הרבנים בסוגיא הקשה הזו. ישנן מחלות רבות שנטען כי זיהום האוויר התעשייתי גורם להן - וקולה של הרבנות איננו. 

מה דעת הרב? האם יש מקום לקריאת רבנים למדינה לטפל בעניין הזה? לקרוא לציבור להתעניין וליצור אווירה ציבורית דואגת? אשמח לדעת מה הרב חושב בסוגיא קשה זו. התשובה 
שלום וברכה 

קשה למצוא נושא בסיסי יותר מאשר בריאות הציבור, ושאלות מורכבות הנוגעות בדילמות שבין החתירה לבריאות, הצרכים הכלכליים, רמות הסיכון וכדו´. 
אינני מתכוון דווקא למפרץ חיפה - גם בשל הרצון להימנע מלהכניס נושא כל כך משמעותי ל"נישה", וגם בשל הפערים הגדולים והמחלוקת ביחס לעובדות – כי אם באופן כללי כנושא הנוגע לציווי האלוקי הראשון על האדם: "ורדו בדגת הים ובעוף השמיים", שהתפרש על ידי רבותינו לא רק כרשות לנצל את העולם, כי אם גם כאחריות גדולה המוטלת על האדם. במקרה של זיהום האוויר מדובר כמובן גם בעניינים יסודיים ביותר בתחום פיקוח נפש. 
האם יש להלכה ולתורה תרומה אפשרית לסוגיה זו ? בוודאי. מדובר לא רק בסוגיה מדעית (מהן העובדות), אלא ובעיקר בסוגיה אתית (היחס הראוי בין הסיכון, בריאות הציבור, הקיום האנושי וכדו´). נכון הוא שההלכה אינה רגילה בנושאים מעין אלה, ומעט מאוד יש במקורות הקדומים בנושא הסביבה, אולם חובה לשאוב מתוך ההלכות הקיימות ומתוך עולם האגדה הן את ההירתמות לנושא גדול זה, והן את התפישה הרוחנית והמוסרית שנוטה יותר (כמובן שלא באופן מוחלט) לכיוון העדפה מסוימת של בריאות הציבור על פני ההישגים שמפעלי התעשייה השונים משיגים. זה כמובן מחייב אותנו לטעון דברים דומים בעימות שבין הרצון לבנות ישוב נוסף ובין הנזק הסביבתי וכדו´. 
איני יודע אם יש מקום ´לקרוא לרבנים´, ומי צריך לקרוא. ברם, אני סובר שיש להירתם למאבק הציבורי הלא מתלהם, התובע דיון מדויק ומכוון בנושא, וחותר לקראת כוונון נכון של כל הסוגיה, לא באופן פופליסטי (למשל, תביעה לסילוק כל מפעלי התעשייה, בלי להתייחס כלל להשלכות על התעסוקה ושאר ממדי החיים), כי אם באופן אחראי ושקול. זהו בהחלט נושא מהותי ביותר לחיינו, וממילא גם לתורתנו. 
וטוב שאתה מעלה את הנושא. גם כשמקימים ממשלה - נושאים אלה נותרים חשובים ביותר ומהותיים ביותר. 

באופן אישי, אני עוסק בו במסגרות שונות שאני חלק מהן. 
כל טוב, ויישר כוח 

התשובה התקבלה מהרב יובל שרלו בתאריך י"ז אייר תשע"ה

 

 

בית המדרש