בית המדרש

לימוד תורה במשנת הרב קוק (תורה לשמה) #3

ע"י: הרב איתמר אלדר

הרב איתמר אלדר בשיעור בנושא יסודות האמונה, סדרת שיעורים אודות לימוד תורה במשנת הרב קוק.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש