ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

אתיקה רבנית

ע"י: הרב יובל שרלו

Download File להצגת דף מקורות

מאמר מאת ראש הישיבה הרב יובל שרלו, העוסק באתיקה ובמוסר השייך ברבנות. הן זו הממסדית יחד עם זו החוץ-ממסדית.

על מנת לצפות במאמר יש ללחוץ על הלינק "להצגת דף מקורות"

מאמרו של הרב ראשון בהיקפו ובסוגו, בייחוד בתקופתנו אנו. בה מחד גיסא אין כל אכיפה על העולם הרבני מעצם היותו בלשון הרב "וולונטרי" - כלומר "אנו מכנים אותה בשם ’וולונטרית' משום שכמעט שאין לה כוח אכיפה, וההישמעות להוראותיה נעשית מרצונו הטוב של המקבל על עצמו את סמכותה או הבוחר להשתייך לחברה שיש בה חשיבות לדברי הרב ולציווייו" (מן המאמר) . ומאידך, נוכח המציאות בה אנחנו עדים להתרחשויות בעולם הרבני, שאינן עולות בקנה מידה אחיד מול המצופה והראוי לו.


האהבה לעולם הרבנות הולכת ומתעצמת ככל שעולם הרבנות מופיע במלוא הדרו, מאהב שם שמים על הבריות, עושה צדקה ומשפט וחי לאור היסודות האתיים הבסיסיים של חייו.

חשיבותה העליונה של הרבנות כמוסרת התורה מדור לדור תובעת מאתנו להיות ראויים לתפקיד עילאי זה.

חלק בלתי נפרד מהתנאים למילוי ראוי של התפקיד הוא בירור השאלות האתיות, ובחיים המחויבים ליסוד דרך הארץ שקדמה לתורה. ככל שתרבה ההקפדה ביסודות אלה וככל שיועצמו

הסוגיות העוסקות בכך תוכל הרבנות בישראל למלא את תפקידה ביתר שאת, לקרב את ישראל לאביהם שבשמים ולהורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר ד' אליהם ביד משה


 

 

בית המדרש