ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פקודה בצבא כמלאכה שאינה צריכה לגופה

ע"י: הרב יובל שרלו

הרב יובל שרלו בשיעור כללי במסכת שבת על מלאכה שאינה צריכה לגופה בהיבט האישי והסובייקטיבי. 
בזמן מלחמת העולם הראשונה, הרב הראשי של אנגליה יצא בהודעה ליהודי ארצו ואמר כי מותר ואף חובה להצטרף לצבא בריטניה. בקשר לבעיה בשבת הוא אומר שזו איננה בעיה, היות והחייל אינו ממלא את הפקודה לגופה, אלא כדי להתחמק מהעונש שיוטל עליו, ולכן זוהי מלאכה שאינה צריכה לגופה.
הרב קוק התנגד מאוד לכך, ויצא נגדו באימרה חריפה, שאין לעשות כן, כי מהות השבת היא הרבה מעבר לכך.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש