ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות 6 ג.-ג: ביטול תקנת נישואין ביום ד

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור עיון על מסכת כתובות דף ג.-ג:. ביטול תקנת המשנה בתולה נשאת ליום רביעי. כ חשון תשעז

 

 

בית המדרש