ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מבוא לסוגיית הפקעת קידושין

ע"י: הרב תמיר גרנות

סיכום יסודות סוגיית הפקעת קידושין ("אפקעינהו") וקווים למחשבה על השאלות הלמדניות וההגותיות הקשורות להפעלת אפשרות זו הלכה למעשה.

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש