ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות 7 דף ג: ולדרוש להו דאונס שרי 2

ע"י: הרב תמיר גרנות

Download File להצגת דף מקורות

חלק 2 של השיעור על דף ג: מסכת כתובות תירוץ רבינו תם. כב חשון תשעז

 

 

בית המדרש