ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות 8 דף ג: תירוץ ריב"ם קרקע עולם

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור עיון על התירוץ השני בתוספות (ריב"ם) על קושיית הגמרא 'ולדרוש להו דאונס שרי'. מסכת כתובות דף ג:. כז חשון תשעז

 

 

בית המדרש