ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שפת אמת פרשת ויצא

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור של הרב תמיר גרנות, שפת אמת לפרשת ויצא. ה כסלו תשעז

 

 

בית המדרש