ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

כלי הפרשנות של חזל בלימוד תנך 1 גלות מצרים

ע"י: הרב יובל שרלו

שיעור של הרב שרלו לשער תנ"ך על כלי הפרשנות והפרשנות הפנימית של חז"ל והראשונים בפרשנותם לתנ"ך. מדוע קרתה גלות מצרים? ה כסלו תשעז.

 

 

בית המדרש