ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות 9 דף ג:-ד:, אנינות ואבלות

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור עיון על מסכת כתובות. על אנינות ואבלות והקשר שלהם לשמחת חתן וכלה. ה כסלו תשעז

 

 

בית המדרש