ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ספר ויקרא שיעור 1 - מבוא - מבנה הספר

ע"י: הרב איתמר אלדר

שער תנ"ך. הרב איתמר אלדר במבוא לספר ויקרא. על מבנה הספר וההבדל בין הביטוי 'בהר סיני' ל'במדבר סיני'. א כסלו תשעז

 

 

בית המדרש