ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

שער תנ"ך - מבוא להושע - שיעור 1

ע"י: הרב איתמר אלדר

שער תנ"ך לומדים תרי עשר עם הרב איתמר. שיעור מבוא לספר הושע.

 

 

בית המדרש