ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

ברכת נשים בשבע ברכות

ע"י: הרב יובל שרלו

אנו חפצים שבית המדרש ישמש בית אנושי לחבורות העוסקות בתורה המבקשות למצוא דרכה קרבת א-לקים, לימוד שראשיתו חקירה פרשנית והקשבה לכתוב, תוך שיח קיומי ופנימי הנוגע בלב, חותר למשמעות ומבקש חיבור לחיים האישיים של הלומד מחד, ולציבוריות הישראלית מאידך. אנו שואפים להוות מרחב של עבודת אלוקים שיסודותיו כנות, חירות ובריאות נפשית, ותוכו השתוקקות לקרבת אלוקים בשמחה ובחיות, כל אחד לפי תכונת נפשו. מה מיוחד בישיבה? תורה עמוקה - לימוד תורה רציני ומעמיק הבונה קומה של בקשת משמעות ותוכן קיומי על יסודות מסורת הלימוד של הישיבות, וחדרים ללימוד של חלקי התורה השונים תורה נוגעת - הישיבה עוסקת לא רק בתוצאות, אלא גם בתהליכים. בצד השכל, מופעלים גם הרגש, הדמיון ושאר חלקי הנפש בדרכי החסידות ובכלים נוספים. תורה מחוברת לחיים - לימוד התורה בישיבה קשוב לנושאים ציבוריים ולאתיקה, ומכוון לנסח עקרונות שיהוו גורם מעצב בשיח האינטלקטואלי והתרבותי של החברה הישראלית.

השיעור עוסק בשאלה האם נשים יכולות לברך את ברכת החתנים - בין בחופה בין בברכת המזון וכדו'.
הדברים מהווים גם בחינה של מהות ברכת החתנים, מהות המניין, ברכה במניין וכדו', וגם כמובן שיקולים הלכתיים המקיפים את סוגיה זו.

 

 

צפייה בשיעור

 

 

בית המדרש