בית המדרש

ספר ויקרא שיעור 2 - עולת צאן ועוף פרק א

ע"י: הרב איתמר אלדר

לימוד ספר ויקרא בעיון של שער תנך. שיעור ראשון פרק א עולת צאן ועוף. הרב איתמר אלדר. טו כסלו תשעז


 


 

 

בית המדרש