ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

פרשת שמות - גם במדעך מלך אל תקלל

ע"י: הרב יובל שרלו

סיפור עתיק מספר על גדול ישראל שנסע בעגלה, וראה כי העגלון עוצר ליד פרדס ומתעתד לגנוב תפוזים. כדי לעצור את זה הוא צעק "רואים אותך !!!", והעגלון נמלט על נפשו, שב לעגלה והסתלק מהמקום במהירות. לאחר שהדבר אירע כמה פעמים הבין העגלון כי אין לדברי הנוסע שחר, וכי הוא צועק סתם. שאל אותו העגלון: "מדוע אתה דובר שקרים, וצועק שרואים אותי, על אף שאין אף אחד במקום" ? השיב לו הרב: "רואים אותך. יושב בסתר עליון. רואים אותך, ולא תוכל להתחמק".

המודעות לכך שריבונו של עולם מגביהי לשבת בשמיים אך משפילי לראות בארץ היא אחד הכלים להתמודדות עם נפילות ועם היצר הרע. היא הייתה כזו לאורך הדורות כולם. ברם, רבן יוחנן לימד אותנו לפני פטירתו מן העולם כי ראוי לברך "ויהי מורא שמיים עליכם כמורא בשר ודם", שכן לבושתנו  אנו פוחדים יותר מבני אדם מאשר מהקב"ה הנסתר מעינינו, ונראה כי הדברים הופכים למשמעותיים יותר ויותר.

ואכן, בשנים האחרונות נרתמת הטכנולוגיה להטמעת העובדה הזו. העובדה שאנו מצולמים כמעט בכל עת בלי שאנו מודעים לכך; העובדה שהקלטות של שיחות בחדרי חדרים הופכות לשיחת היום בכיכר העיר; העובדה שחיפוש במנועי חיפוש או מומחיות בחשיפת מידע ברשתות החברתיות מציף במידע עלינו לכל דיכפין – היא חלק מתרבות החיים בה אנו נמצאים. דבריו של קהלת "גם במדעך מלך אל תקלל ובחדרי משכבך אל תקלל עשיר, כי עוף השמים יוליך את הקול ובעל כנפים יגיד דבר" הופכים למציאות של ממש בעולמנו.

כמו כל תופעה – יש לה אורות וצללים. אני מבקש דווקא לדבר על האורות, בלי לעצום את העיניים מהמפגע הקשה שבצללים, כגון: איבוד האינטימיות, האמון בבני אדם והיכולת להיות מוגן בשיח חברים. העובדה שאדם מודע לכך שגם כאשר הוא מדבר בחדרי חדרים אפשר שדבריו יפורסמו ברבים יכולה להביא אותו למחשבה מדויקת יותר, לזהירות שלא לומר דברים שלא יוכל לאשר אותם, לצמצום אמירת דברים פוגעניים ועולבים, לנאמנות לאמת וכדו'. גם כאן חשוב להדגיש כי הטכנולוגיה יכולה להוביל גם לכיוונים אחרים. אם בעבר סברנו כי הבעיה ברשת היא האנונימיות, והיא זו שמאפשרת את ההשתלחות הפוגענית – מתברר כי הרשתות החברתיות, בהן רוב בני האדם מזוהים, לא זו בלבד שלא צמצמו את הכיעור אלא אף החריפו אותו. ואף על פי כן, נותרה עוצמה משמעותית בפחד מפני פרסום, ויש אפשרות להפחית את הבוטות והלבנת הפנים בצורה משמעותית.

צמצום הפער בין מצבים שאדם סובר שהוא שולט על המידע שהוא מייתר ובין העובדה שהדברים הופכים להיות נחלת הרבים כמעט באופן אוטומטי תוכל גם לעקור את חוסר היושרה שנוצר מקיומו של פער זה, ויכול להיות שמספר בני האדם שעומדים מאחורי עמדותיהם, שאינם מכחישים ואינם מתחמקים, שמסירים את המסכות ומאפשרים מגע אמת עם הדברים – יגדל. כאמור, זה גם יכול להגדיל את הכיעור שבביטוי הפומבי המכוער, אולם יש בכך גם אפשרות להגדיל את האמת, לצמצם את הצביעות, ולחייב את מבקשי היושרה להיות נאמנים לה. 

 

 

בית המדרש