ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות - אישה סוטה ומוציא שם רע דפים ט-י

ע"י: הרב תמיר גרנות

הרב תמיר גרנות בשיעור עיון על מסכת כתובות דפים ט-י. שתי המימרות של רבי אלעזר והבנת הקשר ביניהן דרך עיון בפסוקים של פרשיות מוציא שם רע ופרשת סוטה. הבנה חדשה בנוגע ל'נאמן לאוסרה עליו'. טבת תשעז

 

 

בית המדרש