ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מסכת כתובות דף ט ספק ספיקא

ע"י: הרב תמיר גרנות

שיעור עיון בגמרא של הרב תמיר גרנות. מסכת כתובות דף ט. מימרת רבי אלעזר ועיון בדין ספק ספיקא. טבת תשעז

 

 

בית המדרש