ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

מדרש פרשת וארא - שער אגדה

ע"י: הרב חיים וידל

הרב חיים וידל שיעור על מדרש לפרשת וארא. כח טבת תשעז.שער אגדה


 


 

 

בית המדרש