ישיבת אורות שאול, רעננה

בית המדרש

טירת צבי

ע"י: הרב יובל שרלו

השבוע לפני שמונים שנה הוקמה קבוצת טירת צבי בעמק בית שאן, במסגרת הקמת יישובי חומה ומגדל. הקיבוץ הוקם באחד המקומות החמים ביותר בישראל, בתנאים לא תנאים, על ידי קבוצת מתיישבים אידיאליסטיים, שנחלצו למשימות הלאומיות של אותה שנה. קבוצת טירת צבי פתחה את הפתח לקבוצות דתיות נוספות, והיוותה למעשה את הבסיס המכונן של הקיבוץ הדתי כולו, על כל הקשורים בו – הקיבוצים והמושבים.

ליושבי המזגנים בקיץ אין מושג מהי עוצמת החום הנורא שקידמה את מתיישבי טירת צבי בתחילת דרכם. רק נזכיר שבטירת צבי נמדדה מידת החום הגבוהה ביותר בכל המזרח התיכון – 54 מעלות בצל ! בימים שגרנו בטירת צבי כמורים שכירים שמענו מוותיקי המקום מה הייתה המשמעות המעשית והיומיומית של החיים שם בתחילת דרכם, ולא האמנו למשמע אוזננו.

לעליית טירת צבי על הקרקע היו שתי משמעויות רחבות היקף. במשמעות הביטחונית שלה דנו רבים – יישובי חומה ומגדל שבצפון המזרחי של הארץ הם שבזכותם הצפון המזרחי של ארץ ישראל הוא חבל ארץ מיושב לתפארת. המגמה של אויבי ההתיישבות הייתה לתקוף את טירת צבי ולא לאפשר התיישבות במקום החשוב הזה. חברי טירת צבי עמדו בפני ההתקפה הגדולה והתקפות אחרות בגבורה, ולמעשה אפשרו את הפיכת העמק הלוהט לנווה ירוק של חיים.

המשמעות השניה היא המימוש מיוחד של חיי תורה ועבודה. פרשנויות רבות ניתנו במשך עשרות השנים האחרונות לצמד המיוחד הזה, המעצב את דרכה של הציונות הדתית. אולם המשמעות הפשוטה והבסיסית ביותר היא תלמוד תורה וקיום מצוותיה, בד בבד עם "עבודה" במשמעות הפשוטה ביותר של המילה הזו – לעבוד. לא זו בלבד, אלא שממקורות רבים בעולמה של תורה אנו רואים כי היסוד העיקרי של העבודה הוא אכן עבודת האדמה, שהיא גם מזמנת אפשרויות רבות למצוות נוספות. בטירת צבי, כמו בכל הקיבוץ הדתי, מממשים עקרונות אלה הלכה למעשה. למשנה זו אורבת סכנה גדולה של בינוניות, של קיזוז הדדי – לא תורה ברצינות יותר מידי ולא עבודה ברצינות יותר מידי – וממילא יש צורך מתמיד לטפח ולהעצים את שני הכוחות המיוחדים האלה, אולם עצם העובדה שמוקמות קבוצות ייחודיות המביאות לידי ביטוי מעשי את דברי המשנה באבות "יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכחת עוון" היא אחד ההופעות המיוחדות בדורנו.

ראשוני טירת צבי ראו בפועלם גם משמעות חברתית. דברי הרמב"ם על הצדקה העליונה ביותר היוו את הבסיס הרוחני לשיתוף החברתי: "שמונה מעלות יש בצדקה, זו למעלה מזו: מעלה גדולה, שאין למעלה ממנה, זה המחזיק ביד ישראל שמך, ונותן לו מתנה או הלוואה, או עושה עמו שותפות או ממציא לו מלאכה כדי לחזק את ידו, עד שלא יצטרך לבריות לשאול, ועל זה נאמר והחזקת בו גר ותושב וחי עמך כלומר החזק בו עד שלא יפול ויצטרך". השותפות בה ניתנת לכל אחד המשימה וההזדמנות לעבוד במסגרת השותפות הזו, ובד בבד לקבל את כל צרכיו – היא אחת הדרכים המיוחדות לכינונה של משנה חברתית מיוחדת. גם לאחר תהליכי ההפרטה מקיימים טירת צבי בפרט והקיבוץ הדתי בכלל מערכות שלמות של צדקה חברתית, ומיישמים בכך את החזון הנבואי של חברת מופת.

ביום חגה של טירת צבי – ברכות נאמנות לחלוצים פורצי הדרך. 

 

 

בית המדרש